Publikacja

Eskadra Publica dla „Metra”

20 maja 2008

Eskadra Publica podpisała umowę na obsługę public relations dziennika „Metro" - trzeciej najczęściej czytanej ogólnopolskiej gazety codziennej, wydawanej przez Agorę SA. Agencja została wyłoniona w drodze przetargu.

W ramach umowy, Eskadra Publica jest odpowiedzialna za opracowanie i realizację długofalowej strategii wizerunkowej „Metra" oraz bieżące doradztwo komunikacyjne i wsparcie kreatywne. Agencja prowadzi też, we współpracy z przedstawicielem Klienta, biuro prasowe „Metra", a wybrani pracownicy dziennika zostali objęci programem DZEUS - autorskim narzędziem agencji Eskadra Publica, wspomagającym promocję ekspertów i ambasadorów medialnych.

„W przetargu renomowanych agencji PR wybraliśmy firmę Eskadra Publica, ponieważ zaproponowana przez nich wizja komunikacji >>Metra<< okazała się najbardziej zbliżona do naszej. Przedstawione pomysły były celne strategicznie, a do tego nietuzinkowe. Wierzymy, że współpraca z Publicą przyniesie nam pokaźną wartość dodaną" - powiedziała Urszula Kosik, Kierownik Promocji dziennika „Metro".

Za obsługę „Metra" w Eskadrze Publice odpowiedzialny jest team: Barbara Labudda - Account Manager i Kinga Lewandowska - Account Executive.

***

„Metro" jest trzecią najczęściej czytaną ogólnopolską gazetą codzienną, ze średnim dziennym czytelnictwem ponad 1,4 mln osób*. Dystrybucja „Metra" opiera się na unikalnej sieci ponad 530 kolporterów, rozdających je w 19 największych aglomeracjach. Średni dzienny nakład wynosi 512 699 tys. egzemplarzy.** Oferta „Metra" jest sukcesywnie rozbudowywana off-line i on-line poprzez dodatki tematyczne, dedykowane wydawnictwa z oddzielną dystrybucją oraz serwis internetowy eMetro.pl, w tym m.in.: w poniedziałki dodatek rekrutacyjny "Metropraca.pl" rozszerzony o ogłoszeniowy serwis internetowy www.metropraca.pl, w piątki informator kulturalny "Metro City" oraz magazyn dla studentów "Metro Studenckie" co miesiąc rozdawane w największych miastach akademickich jako samodzielny tytuł. „Metro" jest zdobywcą wielu prestiżowych nagród, jak: Brązowa Chimera, Media Trendy czy Grand Front.

Eskadra Publica to agencja public relations założona przez Adama Łaszyna, Mateusza Zmyślonego oraz Sebastiana Łuczaka, aby połączyć 3 wartości ważne dla skutecznej komunikacji: doświadczenie, kreatywność i celną strategię. Agencja realizuje działania we wszystkich obszarach PR, ale specjalizuje się w 3 dziedzinach - Regions PR, e-PR oraz Smart PR. Eskadra Publica działa w strukturach Grupy Eskadra, jednego z najbardziej cenionych konsorcjów marketingowych w Polsce. Jest pierwszą polską agencją PR, która ma swój własny, stały Team Kreatywny.

* Polskie badania Czytelnictwa, wyk. MillwardBrown SMG/KRC, wskaźnik CPW, IV 2007-III 2008, n=46 691, opracowanie Agora SA.
** ZKDP, I-III 2008, średni nakład jednorazowy, opracowanie Agora SA

>> materiały graficzne do pobrania