Publikacja

Pozytywna energia PUBLIKI dla Śląskiego

03 czerwca 2009

Z początkiem czerwca 2009, agencja public relations Eskadra PUBLICA zakończyła realizację projektu dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w ramach kampanii promocyjnej „Pozytywnie nakręceni polecają - Śląskie. Pozytywna energia". Trzymiesięczna obsługa obejmowała działania z zakresu szeroko pojętych media relations.

Do zadań agencji należało m.in. doradztwo strategiczne, prowadzenie biura prasowego kampanii, zaprojektowanie i realizacja czterech konferencji prasowych dla mediów ogólnopolskich i lokalnych, a także współpraca z celebrities. Za obsługę Klienta ze strony Eskadry PUBLIKI odpowiedzialny był dwuosobowy team: Barbara Labudda - Business Development Manager oraz Kinga Lewandowska - Account Executive.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z wkładu i rezultatów agencji PR. Eskadra PUBLICA zrealizowała postawione przed nimi cele w stopniu znacznie wykraczającym poza nasze początkowe oczekiwania. Do tego wszystkie działania przebiegały w sympatycznej, komfortowej atmosferze. Życzyłbym sobie takiej współpracy z każdym naszym podwykonawcą!" - powiedział Adam Hajduga, Z-ca Dyrektora Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Rezultaty działań public relations przy projekcie docenił już nie tylko klient. Zauważyła je także branża. W majowym dodatku do magazynu Press („Promocja miast i regionów") pojawił się materiał Marleny Sosnowskiej o najczęściej przywoływanych w mediach projektach promocyjnych. Na podstawie analizy monitoringu mediów wymienia ona kilka dobrze zrealizowanych medialnie kampanii dla miast i tylko jedną dla regionu. Właśnie „Śląskie. Pozytywna energia".

Działania PR agencji Eskadra PUBLICA w ramach projektu „Pozytywnie nakręceni polecają - Śląskie. Pozytywna energia" były częścią kampanii marketingowej, którą dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zrealizowała cała Grupa Komunikacyjna Eskadra - odpowiadając także za strategię, kreację i realizację reklam.

Więcej materiałów o kampanii „Pozytywnie nakręceni polecają - Śląskie. Pozytywna energia" znaleźć można na stronie biura prasowego projektu: http://media.eskadrapublica.pl/PressOffice/ReleaseList.1704.po

Eskadra PUBLICA jest pierwszą polską agencją public relations, która posiada własny, osobny Team Kreatywny. Firma powstała pod koniec 2007 roku z inicjatywy Adama Łaszyna, Mateusza Zmyślonego i Sebastiana Łuczaka. Na portfolio klientów Eskadry PUBLIKI składają się prace realizowane m.in. dla: Nestlé Polska, WINIARY, Budimexu, Expandera, Ikea, Swatch, ZP INFARMA, Metra, Certiny, Urzędu Miasta St. Warszawy. Za akcję współorganizowaną w 2008 roku przez Eskadrę PUBLICĘ, Gadu Gadu SA otrzymało Złotego Spinacza - najważniejszą nagrodę dla działań public relations w Polsce.

Eskadra PUBLICA działa w strukturach Grupy Komunikacyjnej Eskadra - konsorcjum, które w ostatnim rankingu Media & Marketing Polska uzyskało tytuł „Agencja Marketingu Zintegrowanego Roku 2008".