Komunikaty prasowe

Nowelizacja prawa zamówień publicznych – kto zyska najwięcej?

Nowelizacja prawa zamówień publicznych – kto zyska najwięcej?

22 marca 2016

Projekt nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych właśnie został przyjęty przez Radę Ministrów. Koncept ten przewiduje zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie niezbędnym do wdrożenia do polskiego porządku prawnego obligatoryjnych regulacji nowych dyrektyw Parlamentu Europejskiego. ...